info@jobzzpmaatje.nl  |   Postbus 2030  6802 CA Arnhem  |  Privacyverklaring

© 2019 jobzzpmaatje

Informatie voor bedrijven

Ondersteun ons werk

Met 026aanhetwerk creëren we werkplekken voor talentvolle, kwalitatief sterke mensen zonder werk (bijvoorbeeld omdat ze een uitkering hebben). Deze werkplekken creëren we zowel binnen onze eigen organisatie als op externe werkplekken. Wij leggen een brug tussen maatschappelijke vraagstukken enerzijds en bedrijven met een ‘sociaal hart’ anderzijds. Door ons in te schakelen werkt je dus aan je maatschappelijk betrokken ondernemerschap. 


Onze deelnemers
Samen met de deelnemers kijken we naar hun talenten en wensen zodat we samen een passende functie kunnen creëren. Zij worden hierbij gecoached door een gecertificeerd maatje. Bij onze samenwerking is de deelnemer in het bezit van een DISC-profiel en voldoet hij of zij aan goed werknemerschap.


Hoe ondersteun jij ons?
Graag kijken we samen met jou hoe we invulling geven aan de samenwerken. Een aantal mogelijkheden zijn:
    • Adopteren van een maatje
    • Aanleveren van werknemers die we opleiden als maatje
    • Stageplekken of werkervaringsplekken aanbieden
    • Vacatures aanbieden
    • Opdrachten ZZP’ers aanbieden
    • In je netwerk aandacht vragen voor de maatjesprojecten
    • Sponsoring


Contact
Wil jouw bedrijf werken aan haar maatschappelijk betrokken ondernemerschap, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Met deze bedrijven werken we samen


 

koervastondernemen_logo.jpg
IPKW.png
logo-alfa-accountants-en-adviseurs.png