info@jobzzpmaatje.nl  |   Postbus 2030  6802 CA Arnhem  |  Privacyverklaring

© 2019 jobzzpmaatje

Informatie voor verwijzers

026aanhetwerk, leer- en werkbedrijf

Ben jij wijkcoach of een andere verwijzer die mensen op werkplekken attendeert? Lees dan verder. 026aanhet werk is een re-integratiebedrijf. We zijn er speciaal voor mensen met een uitkering die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Deelname start bij trede 2 van de participatieladder en duurt gemiddeld 6 maanden (met eventuele verlening).


Persoonlijke aandacht
Wij geloven in het geven van persoonlijke aandacht om deelnemers zelf te laten ervaren wat ze willen en kunnen. Ook kijken we verder dan alleen de werksituatie. We hebben hiervoor een schijf van zeven gebieden ontwikkeld. We kijken bijvoorbeeld naar de fysieke en mentale kanten. Achterliggende gedachte is dat als alle aandachtspunten in balans zijn, de deelnemer ook het beste uit zichzelf kan halen op werkgebied. Indien nodig organiseren we ook multidisciplinair overleg bijvoorbeeld met psychotherapeuten of andere coaches van buiten de organisatie.


 

Schijf van zeven gebieden

Bij ons krijgt een deelnemer altijd begeleiding van een opgeleide coach. Coach en deelnemer ontmoeten elkaar elke week. Ontmoeting is altijd informeel en vertrouwelijk en er wordt gekeken naar de voortgang in doelen (met gebruiken van het Plan Do Check Act cyclus model). 

 

Ervaringsplekken op maat
Met 026aanhetwerk creëren we werkervaringsplekken, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Op onze vacaturepagina staan alle actuele vacatures, maar potentiële deelnemers kunnen ook een open sollicitatie schrijven waarbij we samen gaan kijken waar we de deelnemer kunnen plaatsen. 

 

Contact
Wil je meer weten over onze organisatie of heb je een potentiële deelnemer die goed past binnen onze organisatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Deelnemers in beeld